Algemene voorwaarden

Betaling
Betaling vindt plaats voorafgaand aan een volledige training. Wanneer je een losse les boekt (ouder- en kindles of opfrisles) betaal je achteraf.

Over de training en lessen
De training en lessen zijn geen therapie en daartoe ook niet bedoeld. Het is dan ook geen vervanging van behandeling van medische of psychische aandoeningen door erkende artsen, psychologen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Annulering
Annulering voor de gehele training dient schriftelijk (per mail) plaats te vinden. Bij annulering tot twee weken voorafgaand aan de start van de training wordt 50% van de kosten alsnog in rekening gebracht. Bij annulering tot 24 uur van tevoren wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. In beide gevallen kijken we in overleg naar de mogelijkheid om je kind in een andere groep te plaatsen.

Wanneer je annuleert voor een losse les binnen een achtweekse training, is het in sommige gevallen mogelijk om de les in te halen. Dit wordt altijd overlegd. Indien inhalen niet mogelijk is, komt de les te vervallen.

Annulering voor een opfrisles of ouder- en kindles dient schriftelijk (per mail) plaats te vinden. We overleggen dan samen over een nieuwe datum.

Deelnemers
Bij te weinig deelnemers (minder dan vier) wordt de training schriftelijk (per mail) geannuleerd en het geld teruggestort. Dit gebeurt uiterlijk drie dagen voor de start van de training. In overleg kijken we naar de mogelijkheid om bij een volgende training aan te sluiten of individueel te starten.

Privacyverklaring
Door middel van het invullen van het inschrijfformulier krijg ik de benodigde contactgegevens. Deze zal ik gedurende de training/lesperiode bewaren en zijn ten alle tijden in te zien. Na afloop van de training/lesperiode worden alle gegevens verwijderd, tenzij je aangeeft op de hoogte te willen blijven van nieuw aanbod.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Kids in hun Kracht nooit doorgegeven, doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Klachten en complimenten
Heb je een klacht? Of een compliment, idee of opmerking? Dan wil ik je vragen om dit schriftelijk of persoonlijk door te geven. Ik ga dan graag met je in gesprek hierover en in het geval van een klacht gaan we samen op zoek naar een oplossing.