Mindfulness

Mindfulness staat voor ‘leven met aandacht’. Het gaat hierbij om bewuste, vriendelijke en niet-oordelende aandacht bij alles wat je doet en voelt. Leven in het hier-en-nu. Dit kan helpen om rust te brengen. Rust in je hoofd èn rust in je lijf.

Acceptatie is hierbij een belangrijk onderdeel. Het is een innerlijke houding die erkent dat de dingen zijn zoals ze zijn, zonder er een mening of oordeel over te vormen.

Een mindful houding helpt bij het ontwikkelen van zelfbewustzijn, veerkracht, compassie en (zelf)vertrouwen. Je handelt minder vanuit de automatische piloot en meer vanuit bewuste keuzes. Je leert surfen op de golven van het leven, zonder ze te willen tegenhouden.

Je komt in je kracht te staan!